space il - Video Head | וידאו הד סרטי תדמית, פרסומות וידאו והפקות סרט תדמית
חזרה לפרויקטים

space il

הפקת סרטון לעמותת ספייס איי אל

SpaceIL היא עמותה ללא כוונת רווח, שהוקמה בשנת 2011 ושמה לה למטרה להנחית את החללית הישראלית הראשונה על הירח

הפקת סרטון פרירול לילדידות הירח, אתר הילדים של ספייס איי אל