EY ארנסט אנד יאנג - Video Head | וידאו הד סרטי תדמית, פרסומות וידאו והפקות סרט תדמית
חזרה לפרויקטים

EY ארנסט אנד יאנג

הרילוקיישן ההפוך! 

אנו רגילים כי מפיקים סרטים לצורך רילוקיישן לארה"ב

הפקנו סרטון לגיוס גיוס עובדים לחברת EY ארנסט אנד יאנג המיועד דווקא לאזרחים זרים במטרה

לקרוא להם לעבוד בישראל