תנועת הצופים - Video Head | וידאו הד סרטי תדמית, פרסומות וידאו והפקות סרט תדמית
חזרה לפרויקטים

תנועת הצופים

הפקת סרטון הדרכה לאתר המסע בצופים - מיועד עבור כל צוותי ההדרכה של תנועת הצופים.

האתר הוא אמצעי טכנולוגי שנועד לשרת את התהליך החינוכי.