שחל - Video Head | וידאו הד סרטי תדמית, פרסומות וידאו והפקות סרט תדמית
חזרה לפרויקטים

שחל

הפקת סרטון תדמית ומוצר עבור שירותי הרפואה המתקדמים של שחל, עם 30 שנות ניסיון ברפואת הלב.