ק.א.ל קרגו - Video Head | וידאו הד סרטי תדמית, פרסומות וידאו והפקות סרט תדמית
חזרה לפרויקטים

ק.א.ל קרגו

הפקת סרט תדמית לחברת ק.א.ל קרגו, חברת תעופה ישראלית לשינוע מטענים

ההפקה כללה צילומים בארץ ובחו"ל - בבלגיה ליאז'

כולל צילומי רחפן מורכבים בשדות התעופה

לאתר ק.א.ל:

http://www.cal-cargo.com/