הפקת סרט לגיוס תרומות
חזרה לפרויקטים

קרן קיימת לישראל

הפקת סרט לגיוס תרומות עבור קרן קיימת לישראל

ביקור ברמת הנגב, תחנה לפיתוח ומחקר חקלאות שממומנת ע"י קק"ל בנגב.

הסרט הופק לצורך גיוס תרומות בחו"ל עבור הפרויקט.

קקל