סרט לגיוס תרומות עבור קרן קיימת לישראל
חזרה לפרויקטים

קרן קיימת לישראל

סרט לגיוס תרומות עבור קרן קיימת לישראל

הופק לצורך גיוס תרומות  בחו"ל לצורך בניית פינת חיילים חדשה בבסיס צאלים.

סרט לגיוס תרומות לקקל