חסות 6 שניות לטלוויזיה
חזרה לפרויקטים

עיריית בת ים

חסות 6 שניות לטלוויזיה

לקוח: פרסום 360 מעלות  ועיריית בת ים

שודר בטלוויזיה החינוכית  וערוץ 10

חסות  לטלוויזיה עבור עיריית בת ים