סרט תדמית לעמותת נאמן
חזרה לפרויקטים

נאמן – נלחמים בשבץ

פרסומת טלוויזיה לעידוד המודעות לשבץ מוחי

סרט תדמית לעמותת נאמן