סרט תדמית לארגון משולחן לשולחן
חזרה לפרויקטים

ארגון משולחן לשולחן

הפקת פרסומת לטלוויזיה עבור ארגון משולחן לשולחן

ארגון משולחן לשולחן הוקם בשנת 2003 במטרה להציל לאסוף ולהעביר  עודפי מזון המיועדים להיזרק, ולהפנותם למסגרות שונות המסייעות לנזקקים.

סרט תדמית לארגון משולחן לשולחן