סרט תדמית לאלרוב
חזרה לפרויקטים

אלרוב

סרטון להשקת 3 המלונות החדשים בחו"ל, הוצג באירוע גדול של אלרוב מלונות יוקרה בהולנד.

לאתר אלרוב:

http://www.alrov.co.il/

לסרט שהופק עבור מלון קונסברטיום באמסטרדם