סרט תדמית למערכת פנימית של פלזמות של בנק הפועלים
חזרה לפרויקטים

בנק הפועלים

פרסומות למערכת הפלזמות הפנימית של בנק הפועלים

המצגות הוצגו כחלק מפרויקט דן חסכן של בנק הפועלים.

לאתר דן חסכן

סרט תדמית לפרויקט דן חסכן בנק הפועלים