סרטי תדמית לקרן טראמפ
חזרה לפרויקטים

The Trump Foundation

סרטון לחמשת המועמדים הסופיים לפרס טראמפ להוראה איכותית.