סרטון הדרכה
חזרה לפרויקטים

אופרן

אופרן המשתלמת ביותר -- סרטון הדרכה לסוכני הנסיעות

סרטון הדרכה לסוכני הנסיעות המסביר את הבעייתיות שבהזמנת רכב שכור באתרי אינטרנט זרים.

סרטון הסברה לאופרן