הפקת סרט תדמית לנציבות שירות המדינה- רפורמה ברפואה
חזרה לפרויקטים

נציבות שירות המדינה

הפקת סרט תדמית לנציבות שירות המדינה, עבור המטה ליישום הרפורמה הניהול ההון האנושי בשירות המדינה

לקוח: פמי פרימיום

לאתר נציבות המדינה 

סרט תדמית לשירות נציבות המדינה