מקורות - Video Head | וידאו הד סרטי תדמית, פרסומות וידאו והפקות סרט תדמית
חזרה לפרויקטים

מקורות

סרטון למקורות - חברת המים הלאומית של ישראל
עבור מחלקת החדשנות במקורות - WaTech
המפתחת טכנולוגיות חדשניות בתחום המים