הפקת סרטון אנימציה למפעלות חינוך
חזרה לפרויקטים

מפעלות חינוך

הפקת סרטון אנימציה למפעלות חינוך

מפעלות חינוך מפעילה כיום עשרות קבוצות של חניכים עם צרכים מיוחדים ברחבי הארץ, בתוכנית מיוחדת המשתמשת בכדורגל ככלי לרכישת מיומנויות שונות ומעניקה להם את האפשרות לעסוק בספורט בצורה עקבית ומקצוענית, המתאימה לצרכיהם.
התוכנית מאושרת פדגוגית ע"י משרד החינוך.

סרטון אנימציה חמפעלות חינוך