הפקת סרט תדמית למערכת מוריה של התעשייה האווירית
חזרה לפרויקטים

מערכת מוריה של התעשייה האווירית

הפקת סרט תדמית למערכת מוריה של התעשייה האווירית

מערכת ראשונה מסוגה לאיכון טקטי של מטרות קרקעיות בדיוק של מטרים ספורים

סרט תדמית לתעשייה האווירית