הפקת חסות לטלוויזיה עבור מחסני תאורה
חזרה לפרויקטים

מחסני תאורה

הפקת חסות לטלוויזיה עבור מחסני תאורה, לרגל יציאת קולקציית פסח 2015

לקוח: מחסני תאורה ופרסום אדלר חומסקי

חסות לטלוויזיה עבור מחסני תאורה