הפקת סרט לעובדים שפרשו
חזרה לפרויקטים

מאוחדת

הפקת סרטון שיר לקופת חולים מאוחדת לרגל אירוע פרישת עובדים

במאי: עמית הר שלג

הופק ע"י וידאו הד

הפקת סרטון פרישה לעובדים