סרט תדמית לחברת השקעות הנדל"ן הציבורית לוינסקי עופר
חזרה לפרויקטים

לוינסקי עופר

סרט תדמית לחברת השקעות הנדל"ן הציבורית לוינסקי עופר

לאתר חברת לוינסקי עופר 

בסרט נעשה צילום באמצעות רחפן אווירי לצפיה ברחפן בהפקה זו 

סרט תדמית לחברת השקעות הנדלן לוינסקי עופר