פקת סרט תדמית לבית הספר לתקשורת של המסלול האקדמי המכללה למינהל
חזרה לפרויקטים

המכללה למנהל

הפקת סרט תדמית לבית הספר לתקשורת של המסלול האקדמי המכללה למינהל אשר מציג: סדרת מפגשי הפינצטה

לקוח: מחלקת השיווק של המסלול האקדמי המכללה למינהל

סרט תדמית עבור המכללה למינהל