הפקת פרסומת אנימציה לטלוויזיה
חזרה לפרויקטים

הבנק הבינלאומי

הפקת פרסומת אנימציה לטלוויזיה

לקוח: פרסום גליקמן נטלר סמסונוב והבנק הבינלאומי

פרסומת אנימציה לבנק הבינלאומי