הפקת סרטון השקה ללאומיטק | video head
חזרה לפרויקטים

בנק לאומי

הפקת סרטון השקה  ללאומיטק

לקוח: מחלקת הפרסום של בנק לאומי

בנק לאומי השיק את "לאומיטק", חברה בת בבעלות מלאה, שמטרה לפעול לקידום המימון והפיתוח בתעשיית ההיי-טק הישראלית בארץ ובחו"ל. 

סרטון תדמית ללאומי טק