בטרם - Video Head | וידאו הד סרטי תדמית, פרסומות וידאו והפקות סרט תדמית
חזרה לפרויקטים

בטרם

סרטון בהפקתנו עבור ארגון בטרם

במטרה למנוע דריסות ילדים בנסיעה ברברס בפזורה הבדואית