אל על - Video Head | וידאו הד סרטי תדמית, פרסומות וידאו והפקות סרט תדמית
חזרה לפרויקטים

אל על

הפקת פרסומת אנימציה עבור כרטיס FLY CARD של אלעל

לקוח: פרסום גליקמן שמיר סמסונוב

מוצג בטיסות של אל על

הפקת סרטון אנימציה לאלעל