אלתא/ תעשייה אווירית - Video Head | וידאו הד סרטי תדמית, פרסומות וידאו והפקות סרט תדמית
חזרה לפרויקטים

אלתא/ תעשייה אווירית

הפקת סרט למכ"מ סבך של אלתא

הפקת סרט תדמית למפעל אלתא של תעשייה אווירית