הפקת סרטון אנימציה למחלקה הביורפואית של אוניברסיטת בן גוריון
חזרה לפרויקטים

אוניברסיטת בן גוריון

הפקת סרטון אנימציה למחלקה הביורפואית של אוניברסיטת בן גוריון

לקוח: מחלקת השיווק של אוניברסיטת בן גוריון

סרטון אנימציה לאוניברסיטת בן גוריון