אביסרור - Video Head | וידאו הד סרטי תדמית, פרסומות וידאו והפקות סרט תדמית
חזרה לפרויקטים

אביסרור

הפקת חסות לטלוויזיה

החסות משלבת תלת של כדורגל בתוך הדמיות של פרוייקטים

שודר בערוץ הספורט

לקוח: פרסום אביעוז קריספין

סרט תדמית לאביסרור